top of page

Genel Çevre Mevzuatı Eğitimi

Çevre Kanunu

Çevre mevzuatı yönetmelik, kanun ve tebliğler

Çevre Kanununca Alinmasi Gereken Izin ve Lisanslar Hakkinda Yönetmelik

 • Çevre Denetimi Yönetmeligi

 • Çevresel Etki Degerlendirmesi Yönetmeligi

 • Çevresel Gürültünün Degerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeligi

 • Atık Yönetimi Genel Esaslarına Iliskin Yönetmelik

 • Tehlikeli Atiklarin Kontrolü Yönetmeligi

 • Su Kirliligi Kontrolü Yönetmeligi

 • Sanayi Kaynakli Hava Kirliliginin Kontrolü Yönetmeligi

 • Tehlikeli Madde ve Müstahzarlarin Siniflandirilmasi, Ambalajlanmasi ve Etiketlenmesi Hakkinda Yönetmelik

 • Tehlikesiz ve Inert Atiklarin Geri Kazanimi Tebligi

 • Atik Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeligi

 • Ambalaj Atiklarinin Kontrolü Yönetmeligi

 • Atik Yaglarin Kontrolü Yönetmeligi

 • Kati Atiklarin Kontrolü Yönetmeligi

 • ISO 14001:2004 standardı ve çevre mevzuatı ilişkisi

bottom of page