top of page

ISO 19011: 2018 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

  • Kalite terminolojisi

  • Kalite yönetim sistemi

  • Denetim kavramı, tipleri ve kaynak gerekliliği

  • Denetçi sorumlulukları ve görevleri

  • Bir denetimi planlama, yürütme, raporlama ve takip için denetçinin rolünün açıklanması

  • Soru sorma, görüşme yapma, denetim bulguları, raporlama

  • Denetim psikolojisi ve zorlukları yönetme

  • Uygunsuzluk tespiti

  • Denetim sonrası takip faaliyetleri

  • Pratik Çalışma

bottom of page