top of page

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi


 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı ve İlişkili Kavramlar,

 • ISO 45001 Tanımları

 • İş Sağlığı ve Güvenliğini Sağlama, Sürdürme ve Geliştirme Teknikleri,

 • Sistem Yaklaşımı,

 • Süreç Yaklaşımı,

 • ISO 45001 Sertifikasyonu,

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Temel Yapısı

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardının temel yapısı

 • Yönetimin Sorumluluğu,

 • Kaynakların Yönetimi,

 • Ürün Gerçekleştirme,

 • Ölçme, Analiz ve Geliştirme,

 • Problem Çözme Teknikleri

 • Pratik Çalışma

bottom of page