top of page

Sağlık hizmetlerinde oksijen tüpü ve sistemlerinin güvenli kullanımı eğitimi

 • Oksijenin özellikleri

 • Oksijen Sistemleri

 • Basınçlı gaz silindirleri (Oksijen tüpleri)

 • Sıvı Oksijen Sistemleri (Likit Oksijen Sistemleri)

 • Oksijen Konsantratörleri

 • Oksijen Verme Yöntemleri

 • Düşük akımlı oksijen verme cihazları

 • Nazal kanül

 • Nazal yada orofarengeal kateter

 • Basit oksijen maskesi

 • Rezervuarlı yüz maskeleri (Parsiyel rebreathing/ kısmi geri solunumlu maske, nonrebreathing/geri solunumsuz maske)

 • Transtrakeal katater

 • Orantılı gaz dağıtım maskesi (sequential gas delivery mask)

 • Yüksek akımlı oksijen verme cihazları

 • Venturi maskesi

 • Hava-oksijen karıştırıcıları

 • Oksijenin etkileri Etkileri


bottom of page