top of page

Tehlikeli Kimyasallarla Güvenli Çalışma Eğitimi

 • Kimyasal Nedir?

 • Kimyasal Risk Nedir?

 • Kimyasal Risk Etmenleri,

 • Tehlikeli Kimyasal ve Müstahzar,

 • Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik,

 • ILO’ya Göre Kimyasalların Sınıflandırılması,

 • Kimyasalların AB’ye Göre Sınıflandırılması,

 • BM’ye Göre Kimyasalların Sınıflandırılması,

 • Kimyasalın Sağlığa Etkileri,

 • Maruz Kalan Kişinin Fizyolojik Özellikleri,

 • Maruz Kalma Şekli ve Süresi

 • Çevresel Özellikler,

 • Fiziksel ve Kimyasal Özellikler,

 • Kimyasalların Vücuda Giriş Yolları,

 • Solunum Yoluyla,

 • Deri Yoluyla,

 • Sindirim Yoluyla,

 • Hedef Organda Etkiler,

 • Tehlikeli Kimyasalların Sınıflandırılması,

 • Tehlikeli Madde ve Müstahzarların Risk Durumları,

 • Etiketleme,

 • Kimyasal Depolama,

 • Maruziyet Etki ve Semptomları,

 • Alınabilecek Önlemler,

 • Acil Durum Müdahalesi – Dökülme / Sızma,

 • Örnek Kaza ve Olaylar,

 • Kaza Sonrası Yaralanma Örnekleri,

bottom of page