top of page

Atık Yönetimi Eğitimi

 • Kavramsal Çerçeve: Atık Yönetiminin Genel İlkeleri

 • Ulusal ve Uluslararası Atık Mevzuatı Hakkında Genel Bilgi

 • AB ve Türkiye’de Katı Atık Üretimine İlişkin Mevcut Durum – Atık Sorununun Boyutları

 • Entegre Atık Yönetimi

 • Sıfır Atık Felsefesi

 • Atık Yönetim Hiyerarşisi

 • Katı Atık Özellikleri, Örnekleme ve Analiz Yöntemleri

 • Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması

 • Evsel Atıklar

 • Ambalaj Atıkları

 • Tıbbi Atıklar

 • Tehlikeli Atıklar

 • Diğer Atıklar

 • Atıkların Bertaraf/Geri Kazanım Yöntemleri (Atıktan Enerji)

 • Katı Atık Yönetimi Konusunda Farklı Sektörlerde Karşılaşılan Sorunlar

 • Türkiye ve Dünyadaki Katı Atık Yönetimine İlişkin Örnek Uygulamalar

 • Sektörel Deneyim Paylaşımları

 • Sonuç ve Değerlendirmeler

bottom of page