top of page

Entegre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Günümüzde kuruluşlar,farklı beklentileri gözeterek yönetimsistemleri kurmak ve bu sistemleri geçmişte olduğu gibi “birbirinden bağımsız çalıştırmak” yerine “birlikte yönetmeye” her zamankinden daha çok ihtiyaç duymaktadırlar. Bu durumda kuruluşlar bünyelerinde çalıştırdığı ya da çalıştırmak istedikleri çalışanlarının ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemlerini entegre olarak uygulayabilmek, sürdürebilmek ve yıllık yapılmakta

olan iç ve dış denetlemelerde sürecin yönetilmesi bilgisi ve kabiliyetine sahip olmalarını beklemektedirler.


Eğitimin İçeriği;


✓ Entegre Yönetim Sistemlerine giriş, yararları, yönetim standartları tanıtımı,

✓ Kalite Kavramı, Kalite Yönetim Sistem standartları, gelişimi ve diğer standartlarla ilişkiler,

✓ Doküman ve kayıt sistemi, standarttaki zorunlu dokümanlar ve kayıtlar, dokümantasyonda dikkat edilmesi gerekli

noktalar,

✓ ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem standart maddelerinin açıklanması, yorumlanması ve gereklilikleri,

✓ Çevre Kavramı, Çevre Yönetim Sistem standardında kullanılan terimlerin açılımı,

✓ Çevre yönetim sistemlerinin gelişimi ve diğer standartlarla ilişkiler,

✓ ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistem standart maddelerinin açıklanması, yorumlanması ve gereklilikleri,

✓ İş sağlığı ve güvenliği kavramı ve İş Sağlığı ve Güvenliği standardında kullanılan terimlerin açılımı,

✓ İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin gelişimi ve diğer standartlarla ilişkiler,

✓ ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem standart maddelerinin açıklanması, yorumlanması ve

gerekliliklerinin açıklanması,

✓ Prosesler ve proses yaklaşımı,

✓ Politika ve planlama,

✓ Uygulama ve işletme,

✓ PUKÖ Döngüsü,

✓ Performans değerlendirme ve tetkik,

✓ Yönetim gözden geçirme

bottom of page