top of page

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı eğitimi

 • GENEL KONULAR

 • Çalışma Mevzuatı ile İlgili Bilgiler

 • Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları

 • İş Yeri Temizliği ve Düzeni

 • İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Doğan Hukuki Sonuçlar

 • SAĞLIK KONULARI

 • Meslek Hastalıklarının Sebepleri

 • Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması

 • Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri

 • İlk Yardım

 • TEKNİK KONULAR

 • Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri

 • Elle Kaldırma ve Taşıma

 • Parlama, Patlama, Yangın ve Yangından Korunma

 • İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı

 • Ekranlı Araçlarla Çalışma

 • Elektrik: Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri

 • İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri

 • Güvenlik ve Sağlık İşaretleri

 • Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü

 • Tahliye ve Kurtarma

 • Değerlendirme

bottom of page