top of page

ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi


 • Çevre Kavramı ve İlişkili Kavramlar,

 • ISO 14001 Tanımları

 • Çevre kirliliği

 • Çevrenin korunmasının Sürdürme ve Geliştirme Teknikleri,

 • Atık Yönetimi

 • Sistem Yaklaşımı,

 • Süreç Yaklaşımı,

 • ISO 14001 Sertifikasyonu,

 • Çevre Yönetim Sisteminin Temel yapısı

 • Çevre Yönetim Sistemi standardının temel yapısı

 • Yönetimin Sorumluluğu,

 • Kaynakların Yönetimi,

 • Ürün Gerçekleştirme,

 • Ölçme, Analiz ve Geliştirme,

 • Problem Çözme Teknikler

 • Pratik Çalışma

bottom of page