top of page

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi 

  • Çevre terminolojisi

  • Çevre yönetim sistemi

  • Denetim kavramı, tipleri ve kaynak gerekliliği

  • Denetçi sorumlulukları ve görevleri

  • Bir denetimi planlama, yürütme, raporlama ve takip için denetçinin rolünün açıklanması

  • Soru sorma, görüşme yapma, denetim bulguları, raporlama

  • Denetim psikolojisi ve zorlukları yönetme

  • Uygunsuzluk tespiti

  • Takip faaliyetleri

  • Pratik Çalışma

bottom of page