top of page

Taşıma, Depolama Güvenliği Eğitimi

  • Taşıma, depolama ve ambalaj türleri,

  • Kullanılan ambalaj malzemeleri, ürün ambalajı

  • Ambalaj etiketleme ve işaretleme, ambalaj üstündeki bilgiler ve işaretlere uygun taşıma ve depolama

  • Taşıma, depolama ve ürünlerin istiflenmesi sırasında karşılaşılacak riskler ve korunma önlemleri

  • Emniyetli istif yükseklikleri

  • Taşıma, depolama ve istif araçları, ekipmanları, bunların fonksiyonlarına göre emniyetli kullanımı

  • Malzeme taşımada ve kaldırmada güvenlik,

  • Taşıma, depolama ve istiflemede iş sağlığı ve iş güvenliği açısından dikkat edilecek hususlar,

  • Tehlikeli Kimyasallarda taşıma, depolama, ambalajlama ve etiketleme

  • Sorunlar ve çözümleri

bottom of page